Oferta - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

ul. Sandomierska 26a lok.1 IIIp.

tel. kom. + 48 781 787 579

kancelaria@tomaszmonte.pl

Radca Prawny Tomasz Monte  

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na:

 • udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, zabezpieczenia roszczeń, prawa administracyjnego, podatkowego i sprawach egzekucyjnych,

 • sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,

 • wydawaniu opinii prawnych,

 • reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach cywilnych a także przed organami administracji publicznej i samorządowej,

 • przygotowywaniu pozwów i pism procesowych,

 • składaniu zażaleń, apelacji, skarg w sprawach cywilnych i administracyjnych,

 • dochodzeniu roszczeń od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,


Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi między innymi sprawy o:

SPRAWY CYWILNE

 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, w postępowaniu nakazowym,

    upominawczym, uproszczonym,  szeroko rozumianym prawie gospodarczym

 • eksmisję,

 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,

 • zasiedzenia,

 • podział majątku wspólnego stron,

 • ustanowienia służebności,

 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,

 • spraw w których stroną jest zakład ubezpieczeń,


SPRAWY RODZINNE

 • alimenty

 • rozwód

 • separację

 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej

 • kontaktów dziecka z rodzicami


SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 unieważnienie testamentu
uznanie za niegodnego dziedziczenia

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w każdego rodzaju sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego