O mnie - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kim jestem

Karierę zawodową rozpocząłem w 2003 roku w firmie EWM LTD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako doradca prawny. Następnie w latach 2005-2008 roku, już podczas odbywania aplikacji sądowej, pracowałem w firmie Terma Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zakres obowiązków jaki na mnie spoczywał, sprowadzał się do bieżącej obsługi prawnej spółki prawa handlowego. W tym samym czasie (lata 2004-2007) rozpocząłem również praktyczną naukę zawodu w renomowanych kancelariach adwokackich w Gdańsku:  Kancelarii Adwokackiej Adwokata Aleksandra   Surewicza, Kancelarii Adwokackiej adw. Ryszarda Bafii, Spółce Adwokackiej s.c. K.Woliński, A.Surewicz, M.Główczyński i Partnerzy.
Podczas nauki zawodu w kancelariach adwokackich zajmowałem się głównie opracowywaniem zagadnień prawnych będących przedmiotem działalności Kancelarii, w tym opracowywaniem projektów pism procesowych na różnych etapach postępowania z uwzględnieniem:

  • projektów apelacji i skarg kasacyjnych i kasacji w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,

  • projektów pozwów i pism procesowych z zakresu:

a). prawa cywilnego o roszczenia pieniężne wynikające z umów cywilnoprawnych, umów ubezpieczenia, praw autorskich, odpowiedzialności osobistej          członków zarządów spółki za zobowiązania spółki,
b
). prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowania w zakresie rent alimentacyjnych,
c
). prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym odwołań od decyzji ZUS,
d
). wniosków w postępowaniu nieprocesowym,
e
). wniosków i skarg w postępowaniu egzekucyjnym,
f
). wniosków, zażaleń, skarg, odwołań w postępowaniach podatkowych, zarówno przed Urzędami Skarbowymi,
Izbami Skarbowymi oraz Wojewódzkimi    Sądami Administracyjnymi,
g
). opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego,
h
). uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego,
i
).  dokumentacji związanej z wpisem a także zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym.  


Po zdanym w 2007 roku egzaminie sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. rozpocząłem pracę w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Aleksandra Surewicza w Gdańsku. Do marca 2011 roku, zatrudniony byłem na stanowisku prawnika a następnie na stanowisku radcy prawnego.    

Zakres moich obowiązków obejmował świadczenie usług związanych z obsługą bieżących zagadnień prawnych będących przedmiotem działalności kancelarii w tym opracowywanie pism procesowych i opracowywanie zagadnień prawnych na różnych etapach postępowań z uwzględnieniem: 
- apelacji i skarg kasacyjnych i kasacji w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,
- pozwów i pism procesowych z zakresu:

a). prawa cywilnego o roszczenia pieniężne wynikające z umów cywilnoprawnych, umów ubezpieczenia, praw autorskich, 
b
). prawa rodzinnego w tym spraw rozwodowych, ze stosunków między rodzicami a dziećmi- postępowania w zakresie rent alimentacyjnych,
c
). prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym odwołań od decyzji ZUS,
d
). wniosków w postępowaniu nieprocesowym,
e
). wniosków i skarg w postępowaniu egzekucyjnym,
f
). wniosków, zażaleń, skarg, odwołań w postępowaniach podatkowych, zarówno przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
g
). opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego,
h
). uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego,
i
). dokumentacji związanej z wpisem a także zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
j
). prawa handlowego i gospodarczego a także prawa administracyjnego.


W toku świadczenia pracy występowałem również w charakterze pełnomocnika stron na podstawie udzielonych pełnomocnictw Kancelarii, przed Sądami powszechnymi: Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi i Apelacyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym a także organami administracji publicznej i samorządowej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego