Cennik - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stać Cię na dobrego Radcę Prawnego !


Wysokość wynagrodzenia każdorazowo zależna jest od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości, zgłaszanych roszczeń i przewidywanego czasu jej trwania. Stawka za prowadzenie sprawy zawsze jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, podczas spotkań.     
W przedmiocie obsługi Przedsiębiorców istnieje również możliwość określenia wynagrodzenia na zasadzie ryczałtu za godzinę, dzień, tydzień lub miesiąc obsługi prawnej w zależności od przedmiotu usługi i zakresu potrzeb Przedsiębiorcy.SPRAWY SĄDOWE

Mając na uwadze różnorodność spraw sądowych a także stanów faktycznych i prawnych, jak również zakres dochodzonych przez Klienta roszczeń, brak jest możliwości ustalenia jednorodnego cennika usług. Przy ustalaniu wynagrodzenia za podstawę przyjmuje się stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego